Šťastný nový rok 2023

Chcel by som Vám popriať do nového roka 2023 hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov, pracovných i súkromných.

Začiatok nového roka je tiež vhodný na sumarizáciu toho predchádzajúceho a predstavenie plánov do toho nadchádzajúceho:

Rok 2022

Začiatkom roka sme vytvorili túto webovú stránku humac.group, ktorá slúži ako hlavné sídlo organizácie. Na tejto stránke sa zverejňuje všetko, čo sa týka HUMAC Group n.o.. Môžete na nej okrem iného nájsť zoznam členov, ako aj zoznam všetkých publikácií, ktoré boli robené na produktoch HUMAC®. Taktiež sme vytvorili logo organizácie. V septembri minulého roka došlo aj k zmene na poste riaditeľa a Mgr. Petra Bujňáka, som vystriedal ja, RNDr. Michal Procházka, PhD. V krátkosti by som sa Vám teda predstavil:

RNDr. Michal Procházka, PhD.

Pochádzam z Bratislavy a do spoločnosti HUMAC s.r.o. som nastúpil v septembri 2021 ako samostatný vedecký pracovník pre výskum a využitie humínových látok. Vyštudoval som fyzikálnu chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a po skončení doktorátu som 5 rokov pracoval ako vedecký pracovník na Ústave polymérov SAV (polymer.sav.sk). Od roku 2017 som aj členom predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti (schems.sk).

Počas štúdia som sa venoval hmotnostnej spektrometrii sekundárnych iónov (SIMS) a na ÚPo SAV potom testovaniu mechanických vlastností pomocou techniky nanoindentácie a príprave polymérnych kompozitov s novými typmi anorganického 2D nanoplniva – MXenmi.

Plány na rok 2023

Hlavným cieľom tohto roka bude vyhľadávanie projektov a grantov, do ktorých by sme sa vedeli zapojiť a použiť naše humínové kyseliny. Naďalej budeme hľadať nových členov a taktiež dopĺňať publikácie a články a pracovať na nových.

Nemenej dôležité je aj získavať financie. Samozrejme sa budeme snažiť získať nejaké projekty, alebo dotácie, ale momentálne vieme získať peniaze len formou darov.

Na stránke Podporte nás je zverejnený darovací formulár, pomocou ktorého je možné poslať organizácii akýkoľvek finančný dar.

Taktiež sme sa zaregistrovali do zoznamu príjemcov 2 % z dane. Na stránke Podporte nás (len SK verzii) môžete nájsť aj predvyplnené tlačivo a postup ako našej organizácii poslať 2 % z Vašich daní. Chcel by som Vás taktiež poprosiť, aby ste túto informáciu posunuli aj Vašim známym, ktorí by mohli taktiež poslať 2 % z daní na podporu fungovania našej organizácie a realizáciu plánov, spomínaných vyššie.

Vopred veľmi pekne ďakujem.

RNDr. Michal Procházka, PhD.

riaditeľ HUMAC Group n.o.