O nás

Nezisková organizácia HUMAC Group n.o. vznikla 10.08.2020 za účelom združiť odborníkov a ľudí s poznatkami o humínových kyselinách a produktoch HUMAC®. Hlavným poslaním HUMAC Group je získavanie, spracovávanie a šírenie poznatkov o humínových kyselinách a ich pôsobení na všetky aspekty života v celom reťazci od životného prostredia, pôdy, rastlín, zvierat po človeka.

Vieme, že humínové kyseliny môžu byť použité pri riešení rôznych problémov vo svete, či už sú to ekologické katastrofy spôsobené znečistením životného prostredia, pôdy, vody, alebo pri detoxikácii zvierat a ľudí. Humínové kyseliny môžu taktiež pomôcť rôznym chovateľom a poľnohospodárom so zlepšením zdravia ich zvierat či plodín, čo vedenie k zvýšeniu produkcie, ale hlavne k produkcii zdravých potravín pre ľudí.

Sídlo
HUMAC Group n.o.
Werferova 2582/1
04011 Košice
Slovensko

IČO: 53225996

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na:
info@humac.group

Bankové spojenie
IBAN: SK92 0200 0000 0043 5543 5255

O HUMAC s.r.o.

Spoločnosť HUMAC s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2008 zameriava na vytvorenie takého radu produktov, ktoré prispievajú k ozdraveniu celého potravinového reťazca: pôda – rastliny – zvieratá – človek. Snahou kolektívu firmy a osobnou snahou bolo za posledných 16 rokov zavŕšiť vývoj produktov na báze prírodných humínových látok s vysokým obsahom humínových kyselín pre humánne použitie. Hlavným cieľom bolo využiť pozitívne vlastnosti humínových kyselín, ktoré sú dokázané v množstve vedeckých publikácií.

Všetky produkty firmy sú vyrábané v 100% prírodnej kvalite z humínových látok získaných ťažbou Leonarditu. V súčasnosti úspešne vyrábame výrobky pre pôdu vo forme pôdnych kondicionérov, veterinárne prípravky, kŕmne suroviny pre zvieratá, špecifické výrobky pre znižovanie emisií v živočíšnej výrobe a výrobky na znižovanie znečistenia životného prostredia (ťažké kovy a toxíny).

O IHSS

International Humic Substances Society (IHSS ) bola založená 11. septembra 1981 v Denvere (Colorado, USA) s cieľom spojiť vedcov v oblasti pôdoznalectva, poľnohospodárstva, uhoľného priemyslu, výskumu a úprave vody, ktorí sa zaujímajú o humínové látky. Počas svojho pôsobenia si IHSS vydobyla pozíciu svetového lídra v oblasti podpory a vedeckého vzdelávania v oblasti humínových látok. IHSS eviduje približne 900 členov – osobností z oblasti výskumu, výroby a reálne aplikácie humínových látok. Na svojich stránkach zriadila kolekciu postupov a štandardov pre získavanie a stanovovanie humínových látok pochádzajúcich z rôznych zdrojov.

Členovia HUMAC Group sú zároveň členmi IHSS.

Štatút

Výročné správy