Znečistenie regiónu Madre de Dios, Peru

V oblasti Madre de Dios v Peru prebieha už niekoľko rokov ťažbe zlata s využitím rôznych toxických látok a ťažkých kovov. Tieto látky sa dostávajú do životného prostredia a potravového reťazca ľudí žijúcich v tejto oblasti. Akumulácia ťažkých kovov v organizme často spôsobuje zdravotné ťažkosti. Jednou z vlastností humínových kyselín je schopnosť viazať na seba ťažké kovy a to aj v tráviacom trakte človeka i zvierat a napomáhať tak detoxikácii organizmu. Preto Dr. Rafael Pizarro Alvis vynakladá veľké úsilie aby sa mu podarilo dostať do tejto oblasti výživové doplnky na báze humínových kyselín.

Znečistenie pôdy polyaromatickými uhľovodíkmi – testovanie v Maďarsku

Polyaromatické uhľovodíky sú častým kontaminantom životného prostredia. Ich odstraňovanie z pôdy je výzvou. V spolupráci s kolegami z Maďarska sme navrhli postup revitalizácie pôdy bez potreby exkavácie danej pôdy a jej odvozu, jednoduchým postrekom kontaminovaj pôdy vodným roztokom enzýmov. Následne je potrebné pôdu obnoviť pomocou humínových kyselín.

PCB látky v okolí Strážskeho, Slovensko

Polychlórované bifenyly boli spočiatku považované za úplne neškodné no dnes sa už vie, že spôsobujú rôzne zdravotné problémy. V okolí bývalého chemického závodu sa stále nachádza veľké množstvo starých sudov s PCB látkami, ktoré sa postupne uvoľňujú do životného prostredia. v roku 2021 sme vykonali testy na hydine a vajíčkach z obce neďaleko závodu a zistili sme zvýšené hladiny PCB látok najmä vo vajíčkach. S spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave testujeme schopnosti humínových látok zadržiavať PCB látky v pôde. A prvotné výsledky vyzerajú sľubne.

Odkalisko Nižná Slaná, Slovensko – pokus

Odkalisko neďaleko obce Nižná Slaná obsahuje veľké množstvo toxických látok, najmä ťažkých kovov. Z toho dôvodu na odkalisku nerastie takmer žiadna vegetácia, čo je dôvodom rozfúkavania toxického prachu do širokého okolia.
Našou snahou bolo z revitalizovať pôdu a podporiť rast trávnatého porastu, čím by sa eliminovalo rozširovanie toxického prachu.

Únik kalu z odkaliska hlinikárne v Ajke, Maďarsko – ukončené

V roku 2010 sa v Maďarsku pretrhla hrádza odkaliska červeného kalu. Tento kal obsahoval veľké množstvo kontaminantov, najmä ťažkých kovov a samotný kal mal veľmi vysoké pH okolo 13. Aplikáciou čerstvo vyťaženého Leonarditu sa podarilo znížiť pH pôdy na prijateľných 7,5 a na ošetrenej pôde dokonca v priebehu niekoľkých dní začali klíčiť vysiate plodiny.