Novinky

Archív noviniek HUMAC Group. Všetky realizované projekty nájdete v záložke Projekty.

 • Účasť na seminári v Írskom Wexforde
  Na prelome mája a júna som bol pozvaný na seminár „Regenerative Agriculture & Dairy nutrition Seminar“, ktorý sa uskutočnil vo Wexforde v Írsku. Tento seminár organizoval Dr. Joe Kavanagh z veterinárnej kliniky MOYNE.
 • Darujte nám 2 % na výskum humínových kyselín
  Naša snaha o rozšírenie poznatkov o humínových kyselinách a ich pôsobení na všetky aspekty nášho života a prostredia sa nezaobíde bez určitej finančnej podpory. Našou hlavnou snahou je získavať projekty a dotácie, no chceli by sme poprosiť aj Vás o poskytnutie 2 % z Vašich daní za minulý rok.
 • Šťastný nový rok 2023
  Chcel by som Vám popriať do nového roka 2023 hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov, pracovných i súkromných. Začiatok nového roka je tiež vhodný na sumarizáciu toho predchádzajúceho a predstavenie plánov do toho nadchádzajúceho. Prečítajte si naše plány.
 • Dr. Pizarro na konferencii CAMUR 2022 v Lime
  Dr. Pizzaro nás reprezentoval na konferencii CAMUR 2022 v Lime (Peru). Hovoril najmä o znečistení pôdy a schopnosti humínových kyselín toto znečistenie eliminovať, resp. zabrániť jeho prenikaniu do potravového reťazca. Taktiež spomenul pozitívny vplyv HUMAC® Agro na štruktúru a úrodnosť pôdy. Tu si môžete pozrieť aj záznam jeho prezentácie.
 • Doc. Mudroňová získala Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Osobnosť vedy a techniky
  Členka HUMAC Group, veterinárna imunologička Dagmar Mudroňová si v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky prevzala Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Osobnosť vedy a techniky za prínos v oblasti výskumu a vývoja probiotík a látok naturálneho pôvodu a za štúdium ich vplyvu na imunitu zvierat. Pani docentke gratulujeme a tešíme sa, že je súčasťou aj našej organizácie.