Dr. Pizarro na konferencii CAMUR 2022 v Lime

V novembri 2022 nás dr. Pizzaro reprezentoval na konferencii CAMUR 2022 v Lime (Peru). Hovoril najmä o znečistení pôdy a schopnosti humínových kyselín toto znečistenie eliminovať, resp. zabrániť jeho prenikaniu do potravového reťazca. Taktiež spomenul pozitívny vplyv HUMAC® Agro na štruktúru a úrodnosť pôdy.
Záznam jeho prezentácie v origináli si môžete pozrieť nižšie (titulky pridáme neskôr):