Členovia HUMAC Group

Riaditeľ

Michal Procházka

RNDr. Michal Procházka, PhD.

Samostatný vedecký pracovník pre výskum a využitie humínových látok v spoločnosti HUMAC s.r.o.

Člen IHSS a SChemS

info@humac.group

Správna rada

Rafael Pizarro Alvis

Dr. Rafael Pizarro Alvis

Expert na humánnu aplikáciu produktov HUMAC®

Ing. Gejza Szanyi

logoKonateľ spoločnosti HUMAC s.r.o.
Predseda správnej rady

Štefan Tóth

Ing. Štefan Tóth, PhD.

logoSamostatný vedecký pracovník v NPPC
Expert na aplikáciu produktov HUMAC® do pôdy

Zobraziť publikácie

Experti

Mgr. Martin Bartkovský, PhD.

logoKatedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MVDr. Viera Karaffová, PhD.

logoKatedra morfologických disciplín na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

logoVedúci katedry farmakológie a toxikológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

logoVedúci katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.

logoKatedra farmakológie a toxikológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

logoKatedra mikrobiológie a imunológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

logoProrektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.

logoKatedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

Ing. Pavol Porvaz, PhD.

logoÚstav agroekológie, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

MVDr. Boris Semjon, PhD.

logoKatedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

MVDr. Juraj Šimunek

logoPraktický veterinárny lekár

Ing. Božena Šoltýsová, PhD.

logoÚstav agroekológie, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

doc. MVDr. František Zigo, PhD.

logoKatedra výživy a chovu zvierat na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

MVDr. Andrej Makiš, PhD.

logoKatedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zobraziť publikácie

Zástupcovia v rôznych krajinách

Martina Orlovská

Martina Orlovská

Obchodná zástupkyňa na Slovensku

humac.sk

Ildikó Bara

Ildikó Bara

Zakladateľka HUMAC Hungary Kft. v Maďarsku

humac.hu

Peter Bujňák

Mgr. Peter Bujňák

Riaditeľ HUMAC Resources Canada Inc. v Kanade

humac.ca

Ivana Lenďáková

Mgr. Ivana Lenďáková

Výkonná riaditeľka HUMAC Supplements Ltd. v Írsku

humac-organic.ie

Prokop Váňa

Prokop Váňa

Konateľ HUMAC Nativ CZ s.r.o.

humac-nativ.cz