Únik kalu z odkaliska hlinikárne v Ajke, Maďarsko – ukončené

V roku 2010 sa v Maďarsku pretrhla hrádza odkaliska červeného kalu. Tento kal obsahoval veľké množstvo kontaminantov, najmä ťažkých kovov a samotný kal mal veľmi vysoké pH okolo 13. Aplikáciou čerstvo vyťaženého Leonarditu sa podarilo znížiť pH pôdy na prijateľných 7,5 a na ošetrenej pôde dokonca v priebehu niekoľkých dní začali klíčiť vysiate plodiny.