Únik kalu z odkaliska hlinikárne v Ajke, Maďarsko – ukončené

Na západe Maďarska sa 4. októbra 2010 pretrhla hrádza odkaliska a toxický červený kal zaplavil obce Kolontár, Devecser a Somlóvásárhely. Katastrofa si vyžiadala desať obetí na životoch a ďalších vyše 200 ľudí utrpelo zranenia. Zničených bolo zhruba 400 domov i celý ekosystém rieky Marcal.

Do okolia vylialo veľké množstvo odpadu z ťažby Bauxitu. Tento odpad obsahoval vysoké množstvá nebezpečných kontaminantov, ako oxidy železa, hliníka, titánu a pod., no hlavne bol vysoko alkalický s pH vyšším ako 13 (nakoľko obsahuje zbytky extrakčného činidla hydroxidu sodného). Po aplikácii čerstvo vyťaženého Leonarditu, ktorý obsahuje prírodné humínové kyseliny klesla po 24 hodinách hodnota pH pôdy na prijateľných 7,5. Dokonca niekoľko dní po aplikácii boli na ošetrenej pôde vysiate testovacie plodiny, ktoré bez väčších problémoch vyklíčili. V štúdii vykonanej v súvislosti s katastrofou v Maďarsku boli stanovené väzbové kapacity humínových kyselín pre niektoré kovy. Pre železo a olovo je to na hodnote 98%, pre meď 95%, kadmium 75% a nikel 70%.

Pridám obrázky

Viac na https://epiteszforum.hu/vorosiszap-dudarit-van-remeny-a-felmerhetetlen-bajban