Darujte nám 2 % na výskum humínových kyselín

Naša snaha o rozšírenie poznatkov o humínových kyselinách a ich pôsobení na všetky aspekty nášho života a prostredia sa nezaobíde bez určitej finančnej podpory. Našou hlavnou snahou je získavať projekty a dotácie, no chceli by sme poprosiť aj Vás o poskytnutie 2 % z Vašich daní za minulý rok.

Šťastný nový rok 2023

Chcel by som Vám popriať do nového roka 2023 hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov, pracovných i súkromných.

Začiatok nového roka je tiež vhodný na sumarizáciu toho predchádzajúceho a predstavenie plánov do toho nadchádzajúceho. Prečítajte si naše plány.