Dr. Pizarro na konferencii CAMUR 2022 v Lime

Dr. Pizzaro nás reprezentoval na konferencii CAMUR 2022 v Lime (Peru). Hovoril najmä o znečistení pôdy a schopnosti humínových kyselín toto znečistenie eliminovať, resp. zabrániť jeho prenikaniu do potravového reťazca. Taktiež spomenul pozitívny vplyv HUMAC® Agro na štruktúru a úrodnosť pôdy.
Tu si môžete pozrieť aj záznam jeho prezentácie.

Doc. Mudroňová získala Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Osobnosť vedy a techniky

Členka HUMAC Group, veterinárna imunologička Dagmar Mudroňová si v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky prevzala Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Osobnosť vedy a techniky za prínos v oblasti výskumu a vývoja probiotík a látok naturálneho pôvodu a za štúdium ich vplyvu na imunitu zvierat.

Pani docentke gratulujeme a tešíme sa, že je súčasťou aj našej organizácie.