Doc. Mudroňová získala Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Osobnosť vedy a techniky

Členka HUMAC Group, veterinárna imunologička Dagmar Mudroňová si v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky prevzala Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Osobnosť vedy a techniky za prínos v oblasti výskumu a vývoja probiotík a látok naturálneho pôvodu a za štúdium ich vplyvu na imunitu zvierat.

Pani docentke gratulujeme a sme veľmi radi, že je súčasťou aj našej organizácie.

Cieľom jej práce je najmä zníženie používania antibiotík v chovoch zvierat, čo by následne zvýšilo kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín a znížilo zaťaženie životného prostredia. Vo výskume sa zaoberá širokou paletou látok prírodného pôvodu a teda aj humínovými kyselinami.

Viac sa môžete dočítať v rozhovore pre portál Veda na dosah.