Znečistenie regiónu Madre de Dios, Peru

V regióne Madre de Dios v Peru je možné nájsť veľké ložiská zlata. A práve toto zlato spôsobuje v tejto oblasti veľké problémy. Aby našli zlato, hľadači vyrúbu a spália stromy v časti amazonského dažďového pralesa, ktorý je považovaný za jeden z najbohatších na biodiverzitu na svete. Následne kopú, až kým nenájdu vodu, ktorá prečerpávajú aby prefiltrovali bahno, v ktorom sa ukrýva drahý kov. Na zakoncentrovanie zlatého prachu sú však potrebné aj toxické chemikálie, počnúc ortuťou, ktoré znečisťujú podzemnú vodu a robia krajinu sterilnou. Zlato je skutočným prekliatím tohto regiónu, takého krásneho a bujného, ​​že si zaslúži meno Madre de Dios (kraj Matky Božej). Napriek tomu, že na papieri ide o chránenú a chránenú oblasť, v priebehu niekoľkých rokov tu bolo zničených viac ako 100 000 hektárov pralesa. A ekologická katastrofa pokračuje,

Ani dôsledky, ktoré má nelegálna ťažba zlata na životné prostredie, nezastavili množstvo hľadačov. Každý myslí na svoju výhodu a znáša ťažké životné podmienky tejto voľby: nelegálnu a tvrdú prácu, vykonávanú v mimoriadne neistých podmienkach, s možnosťou zárobku, ale bez istoty.

Toxíny a ťažké kovy prenikajúce do životného prostredia sa rôznymi cestami dostávajú do potravového reťazca, ukladajú sa v organizme a ohrozujú tak zdravie tisícov ľudí žijúcich v tejto oblasti.

Jednou z vlastností humínových kyselín je schopnosť viazať na seba ťažké kovy a to aj v tráviacom trakte človeka i zvierat a napomáhať tak detoxikácii organizmu.

Preto Dr. Rafael Pizarro Alvis vynakladá veľké úsilie aby sa mu podarilo dostať do tejto oblasti výživové doplnky na báze humínových kyselín HUMAC® Nativ.