V mediách

Humínové kyseliny sú zdravie ukryté v zemi

Zdravie.sk

06/2022

Starostlivosť o pôdu je základom úspešného vinohradníctva

sady a vinice

01/2022

Malá košická firma môže vrátiť život mesačnej krajine na arzénovej skládke v Nižnej Slanej

dobrenoviny.sk

18.10.2020

Humínové kyseliny ako reálna alternatíva oxidu zinku v chovoch ošípaných

Roľnícke noviny

21.08.2019

Výskum prírodných huminových kyselín na UVLF v Košiciach sa uplatňuje v praxi

Roľnícke noviny

10.07.2019

Prírodné humínové kyseliny – reálna alternatíva

Roľnícke noviny

26.06.2019

Humínové látky, základ rôznych kondicionérov na báze uhlíka

úroda

04/2018

Huminové kyseliny ke zlepšení zdravotního stavu

nášchov.cz

03.05.2017