Odkalisko Nižná Slaná, Slovensko – pokus

Skládka Nižná Slaná sa nachádza na severovýchodnej strane obce Nižná Slaná v kopcoch priamo nad Etelkou Hutou, jedno z najunikátnejších technických pamiatok v regióne Gemer alebo snáď v celej krajine, ktoré predstavuje dlhú a bohatú históriu baníctva v tom regióne. Skládka obsahuje odpad zo spracovania rudy v regióne a podľa odhadov dosiahla objem takmer 5,5 mil. m3. samotná retenčná stena je vysoká okolo 95 metrov. V minulosti sa uskutočnili viaceré experimenty, ktoré zisťovali, či je možné pokryť oblasť vegetáciou. Naši spolupracovníci požiadali starostu, či by mohli otestovať náš vzorec na báze humínových kyselín priamo na mieste a zistiť, či by došlo k nejakej reakcii. O mesiac neskôr boli pozorované niektoré veľmi znateľné zmeny.


Plocha: okolo 21 Ha (12.5 Ha – odkalisko)
Environmentálna zaťaž: otvorená nezabezpečená skládka s vysokou koncentráciou toxínov (As, Cd,
Pb, Hg, atď..)
Cieľ: zabrániť mobilitu škodného prachu pokrytím celého miesta vegetáciou
Pokus:
aplikácia HUMAC® Agro so zrnkami trávy na ploche približne 16 m2 ako prvá skúška (7. augusta
2020)
po jednom mesiaci (7. septembra) bola plocha pokrytá trávou, kde bol aplikovaný HUMAC® Agro
veľká časť skúšobnej oblasti bola bohužiaľ poškodená jazdcami motocyklov.

Nasledujúce obrázky napriek tomu ukazujú rozsah koreňového systému trávy.

Pridám obrázky