Účasť na seminári v Írskom Wexforde

Na prelome mája a júna som bol pozvaný na seminár „Regenerative Agriculture & Dairy nutrition Seminar“, ktorý sa uskutočnil vo Wexforde v Írsku. Tento seminár organizoval Dr. Joe Kavanagh z veterinárnej kliniky MOYNE. V Írsku sú tieto témy totiž v poslednej dobe čoraz populárnejšie. Veľký farmári a chovatelia sa stále viac zaujímajú o ekologické hospodárstvo a alternatívne spôsoby pestovania plodín a chovu rastlín.

Vďaka obchodným zástupcom z HUMAC Supplements Ltd. v Írsku, sa informácie o pôsobení a pozitívnych účinkoch aktivovaných prírodných humínových kyselinách v produktoch HUMAC® šíria veľmi rýchlo. A ľudia chcú vedieť viac. Preto som sa zúčastnil okrem seminára a zúčastnil aj viacerých stretnutí s farmármi, agronómami, veterinármi a podobne.

Veríme, že podobné stretnutia, priblížia vedecké poznatky aj ľuďom, ktorí ich overia v praxi.

RNDr. Michal Procházka, PhD.

riaditeľ HUMAC Group n.o.