Boldog új évet 2023

Nagyon sok egészséget, boldogságot és sikereket kívánok az új 2023-as évben, szakmai és magánéletben egyaránt.

Az új év eleje alkalmas arra is, hogy összefoglaljuk az előzőt, és bemutatjuk a közelgő terveket:

A 2022-es év

Az év elején létrehoztuk ezt a humac.group weboldalt, amely a szervezet székhelyeként szolgál. Minden, ami a HUMAC Group n.o. megjelent ezen az oldalon. Megtalálható többek között a tagok listája, valamint a HUMAC® termékekről készült összes publikáció listája. Elkészítettük a szervezet logóját is. Tavaly szeptemberben az igazgatói poszton is változás történt és az Mgr. Petr Bujňák helyére én, RNDr. Michal Procházka, PhD. Szeretnék Önöknek röviden bemutatkozni:

RNDr. Michal Procházka, PhD.

Pozsonyból származom, és a HUMAC s.r.o.-nál dolgozom. 2021 szeptemberében csatlakoztam független kutatóként huminanyagok kutatásával és felhasználásával. Fizikai kémiát tanultam a pozsonyi Károly Egyetem Természettudományi Karán, majd a doktori fokozat megszerzése után 5 évig kutatóként dolgoztam a Szlovák Tudományos Akadémia Polimer Intézetében (polymer.sav.sk). 2017 óta tagja vagyok a Szlovák Kémiai Társaság (schems.sk) elnökségének is.

Tanulmányaim során a szekunder ion tömegspektrometriára (SIMS), majd a PI SAS-nél a mechanikai tulajdonságok nanoindentációs technikával történő vizsgálatára és polimer kompozitok készítésére fókuszáltam új típusú szervetlen 2D nanotöltőanyagokkal – MXene-ekkel.

Tervek a 2023-as évre

Az idei év fő célja olyan projektek, pályázatok felkutatása lesz, amelyekben részt vehetnénk és felhasználhatnánk huminsavainkat. Folytatjuk az új tagok felkutatását, kiegészítjük a publikációkat és cikkeket, és dolgozunk újakon.

Nem kevésbé fontos a finanszírozás megszerzése. Természetesen igyekszünk néhány projektet, támogatást szerezni, de jelenleg csak adomány formájában juthatunk pénzhez.

Az Támogass minket oldalon egy adománylapot teszünk közzé, amellyel bármilyen anyagi adományt el lehet juttatni a szervezetnek.

Regisztráltuk az adó 2%-os kedvezményezettjei közé is. Az Támogass minket oldalon (csak az SK verzióban) egy előre kitöltött űrlapot és az adója 2%-ának szervezetünknek történő elküldésének menetét is megtalálja. Ezúton is szeretném megkérni Önöket, hogy ezeket az információkat továbbítsák ismerőseiknek, akik adójuk 2%-át is juttathatnák szervezetünk működésének és a fent említett tervek megvalósításának támogatására.

Előre is köszönöm szépen.

RNDr. Michal Procházka, PhD.

A HUMAC Group n.o. rendező