HUMAC Group

združuje odborníkov a ľudí s poznatkami o humínových kyselinách, ich pôsobení a možnostiach na zlepšenie kvality životného prostredia a života.