PCB anyagok a szlovákiai Strážské környékén

A PCB anyagok (poliklórozott bifenilek) évek óta gondot okoznak az egykori Chemko Strážske vegyi üzem környékén. Eredetileg teljesen ártalmatlannak számítottak, de ma már azon 12 anyag közé tartoznak, amelyeket a világközösség annyira veszélyesnek tart, hogy ki kell őket törölni az ökoszisztémából.

A többi iparosodott országhoz hasonlóan Szlovákiában is PCB-anyagokkal szennyeződött a környezet ezen anyagok (vagy keverékeik) hosszú távú és viszonylag kiterjedt ipari alkalmazása következtében, annak ellenére, hogy az ökoszisztémákba kerülésük következményekkel járt.
A környezet ezekkel a termékekkel való szennyeződése a szilárd PCB-anyagok új jelentős csoportját hozta létre (szennyezett talajok, homok, üledékek vagy ipari hulladékok), amelyek dekontaminálása vagy ártalmatlanítása problémákat okoz a PCB-k perzisztenciája miatt a legtöbb pusztító folyamattal szemben. az ökoszisztémában pl. fotolitikus és mikrobiális (különösen aerob), különösen a magasabb klórtartalmú PCB-k esetében.
Közvetlenül az üzemben, de a környezetében is rengeteg hordó van még PCB anyagokkal, amelyek azonban már szétesnek és így ezek az anyagok a környezetbe kerülnek. A víz hordja őket, és a szél széles területre fújja.

2021-ben az üzem közelében lévő faluból egy tyúkot és tojásokat szereztünk be, amelyeket elemzésnek vetettünk alá a PCB-anyagok értékének meghatározására. A csirkében a dioxinhoz kapcsolódó PCB-tartalom 0,9505 pgTEQ/g zsír, a tojásban pedig 1,241 pgTEQ/g zsír volt. Ezek az értékek nem haladják meg az EU Bizottság 1259/2011 számú rendeletében meghatározott maximális PCB értékeket. A nem dioxinszerű PCB-k mennyiségét a tyúkban 53,123 ng/g zsírban, a tojásban pedig 70,950 ng/g zsírban határozták meg, ami meghaladja az EU Bizottság 1259/2009/EK rendeletében meghatározott maximális PCB értékeket. 2011-ben 40 ng/g zsírban határozták meg.

A pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem tudósaival együttműködve elkezdtük vizsgálni a humuszanyagok PCB-anyagok visszatartó képességét. Ezáltal lehetővé válna a PCB anyagok talajban való rögzítése és ezáltal a környezetbe való terjedésük nagyon hosszú idejű megakadályozása. Az első kísérletek azt mutatták, hogy a huminsavak nagymértékben képesek megkötni a PCB anyagokat. Az alacsony halogéntartalmú PCB anyagok esetében a vizsgált oldatban ezeknek az anyagoknak a csökkenése akár 10-szeres volt. A több halogénezett PCB azonban kevésbé esett. Mivel a halogénezettebb PCB anyagok veszélyesebbek, és a szervezetben is többet raktározódnak, ahol gyengébb lebomlásuk, ezért egy másik szorbens tesztelését is megkezdtük, amely nagy affinitást mutat ezekhez a PCB anyagokhoz. Ha a feltételezések beigazolódnának, lehetséges lenne olyan keveréket készíteni, amely közvetlenül a PCB anyagok talajban való visszatartására és a táplálékláncba való behatolásuk megakadályozására szolgál.