Znečistenie pôdy polyaromatickými uhľovodíkmi – testovanie v Maďarsku

Polyaromatické uhľovodíky (PAH z anglického polyaromatic hydrocarbons) sú skupinou aromatických uhľovodíkov s najmenej dvoma benzénovými jadrami, ktoré vznikajú prevažne pri nedokonalom spaľovaní fosílnych a organických palív. Významnými zdrojmi znečistenia polyaromatickými uhľovodíkmi sú priemyselné podniky (chemičky, hute, elektrárne, teplárne), ale aj spaľovacie motory dopravných prostriedkov alebo individuálne vykurovanie. Veľká časť PAH sú mutagénne a karcinogénne látky.
V pokusoch na zvieratách boli pozorované nepriaznivé účinky na kožu, tvorbu krvi, poškodenie dýchacieho a imunitného systému, reprodukcie apod.

V spolupráci s kolegami z Maďarska sme navrhli postup na revitalizáciu pôd znečistených PAH s použitím špeciálnych enzýmov a HUMAC® Agro. Proces je možno rozdeliť do dvoch fáz:

1.fáza: Remediácia pôdy pomocou enzýmov schopných rozkladať PAH. Konkrétne ide o aplikáciu BOOS-BS ENZYMMIX, špeciálne formulovaného enzýmového roztoku na degradáciu PAH.

2. fáza: Rehabilitácia pôdy použitím pôdneho kondicionéru na báze humínových kyselín, ktoré vedia do pôdy vrátiť všetky potrebné zložky a podporiť rast rastlín. Na tento účel je HUMAC® Agro ideálny stimulant úrodnosti na oživenie degradovaných pôd.

Podrobnejšie sú obe fázy popísané nižšie:

Fáza 1 Remediácia pôdy
V prvom kroku je potrebné PAH z pôdy odstrániť. Jedným z najjednoduchších spôsobov je enzymatický rozklad týchto látok. Dekontamináciu pôdy je možné uskutočniť „in-situ“ bez potreby exkavácie danej pôdy a jej odvozu, jednoduchým postrekom kontaminovaj pôdy vodným roztokom enzýmov. Pripravený roztok je možné aplikovať postrekom na celú kontaminovanú plochu. Najvhodnejšie je zabezpečiť rovnomerný postrek plocha napríklad pomocou poľnohospodárskych zavlažovacích systémov. Je vhodné aby pôda počas celého obdobia neprescha a rovnako je vhodné aplikáciu naplánovať na obdobie bez výdatných zrážok, nakoľko dážď by znížil potrebnú koncentráciu enzýmov.
Enzýmy v pôde degradujú pomaly a PAH rozkladajú ešte aj niekoľko týždňov po ich aplikácii.

Fáza 2 Rehabilitácia pôdy

Po dosiahnutí požadovaných výsledkov kontaminácie pôdy po fáze 1 je potrebné prinavrátiť všetky potrebné živiny do pôdy, zlepšiť kvalitu pôdy a podporiť rast rastlín. Na tento účel sa používa pôdny kondicionér na báze aktivovaných prírodných humínových látok HUMAC® Agro.

Jedným z najzásadnejších faktorov ovplyvňujúcich úrodnosť pôdy a stabilitu pôdneho agregátu je množstvo a kvalita organickej hmoty v pôde. Rozhodujúcu úlohu zohráva najmä jej stabilná forma zložená z prevažne humínových látok, vrátane humínových kyselín. Sanácia degradovaných pôd sa nezaobíde bez pridania humínových kyselín, žiadne množstvo minerálnych hnojív samo o sebe neobnoví pôdy bez života.

Výsledky testovania doplníme čoskoro